Hvad står vi for?


KOMPETENT

EL-RÅDGIVNING

Hvad står vi for?


DOHN Ingeniørerne tilbyder kundetilpasset opgaveløsning, og har som målsætning at være en fleksibel,

troværdig og kompetent samarbejdspartner.


Vi sætter en ære i at tilpasse el-projektet efter bygherrens ønsker, i samråd med arkitekt og øvrige

tekniske rådgivere.


Den anvendte teknik skal være et redskabl til opnåelse af de opstillede mål – og ikke målet i sig selv.

Det idelle el-anlæg eller belysning gør ingen væsen af sig selv, den reduceres til at være en tjener,

ikke en herre.


Inden udformning af projekterne søges afdækning af brugernes behov og ønsker. Dette vil dog altid blive afvejet med økonomi og miljøhensyn samt overholdelse af alle relevante love og bestemmelser.


Ingen opgave er for lille, og kun få er for store!


DOHN Ingeniørerne  /   Tlf. 40 30 47 06  /  dohn@dohn.biz